фонд European Urban Institute

Статут

Фонд быў створаны прыватнымі асобамі, далей як заснавальнік, натарыяльны акт - дэкларацыя аб стварэнні Фонду па sporządoznym Ірэна Барбара Majorowicz натарыуса ў Варшаве 16 студзеня 2013 года. Rep A. 48/2013

Фонд заснаваны прыватнымі асобамі, з мэтамі паляпшэння якасці архітэктурнай адукацыі, падтрымкі выпускнікоў высшых навучальных устаноў краінаў Усходняй Еўропы, на карысць асвеце і ўмацаванню повязей паміж прафесіяналамі і жыхарамі сучасных урбанізаваных тэрыторый. Ідэю стварэння фонда падтрымалі  спецыялісты з Беларусі, Літвы, Польшчы, якія наштодзень займаюцца праблемамі  ўзраўнаважанага развіцця і ўрбаністыкі,  аховай  і вывучэннем і багатай спадчыны  Еўропы.

На здымках: У час працы: ekspet  Prof Jonas Anuškevičius, Jonas Alekniavicius, prezes dr. Irena Ławrowska, prz.Rady mgr Valery Fominsky, radny, ekspert mgr Michaił Kutuzow, wice-prezes Alena Zelianko