ГІС у тэрытарыльным планаванні і горадабудаўніцтве

Асноўнай мэтаю тэрытарыяльнага планавання ёсць развіццё населеных пунктаў, гарадоў і рэгіёнаў, такім чынам, каб яно было карысным дляэканамічнага развіцця і спрыяла паляпшэнню ўмоў жыцця жыхароў. Таму Тэрытарыяльнае планаванне павінна прымірыць чакання розных груп зацікаўленых бакоў: мясцовых уладаў, жыхароў, прадпрыемстваў і розных сацыяльных груп. Прастора, якая нас атачае мае надзвычай багатую разнастайнасць і характэрную зменлівасць ў часе. Каб запланаваць яе ў адпаведнасці з ідэямі прасторавага парадку і ўстойлівага развіцця, пляніроўнікі і праекціроўшчыкі павінны сабраць і прааналізаваць багатую інфармацыю. Дадатковая цяжкасць у іх працы вынікае з неабходнасці перспектыўнага бачання і прадбачання будучых патрэбаў грамадства, з неабходнасці вызначэння эфектыўнасці прынятых рашэнняў. Ідэальным інструментам для тых, хто ўдзельнічае ў тэрытарыяльным планаванні ёсць Геаграфічныя Інфармацыйныя Сістэмы (ГІС), якія дазваляюць візуалізаваць і аналізаваць сабраныя прасторавыя дадзеныя. Дзякуючы тэхналогіі ГІС праекціроўшчыкі і планіроўшчыкі атрымліваюць новыя інструменты, якія дазваляюць ім зрабіць комплексны аналіз:

     прыроднага асяроддзя (аналіз градыентаў, аналіз рызык эрозіі і паводкі і г.д.).
     гарадской прасторы (аналіз зямельнай уласнасці і землекарыстання, бачнасці і аналізу сонечнага святла);
     ўмовы жыцця.


ГІС таксама дазваляе ствараць і параўноўваць розныя варыянты развіцця зямельнага і вызначэння наступстваў іх рэалізацыі ў будучыні. ГІС дазваляе выбраць найбольш спрыяльныя для пэўнай тэрыторыі сцэнары. Дзякуючы прадастаўленню інтэрактыўных карт у Інтэрнэце, інфармацыя аб планаванні даступны для ўсіх зацікаўленых бакоў.
Dzięki temu wzrosta świadomość społeczeństwa oraz jego partycypacja w kształtowaniu wspólnej przestrzeni. Proces planowania przestrzennego wspierany przez technologię GIS przyczynia się do: Дзякуючы гэтаму ўзрастае дасведчаннасць і падвышаецца ягоны ўдзел ў фармаванні супольнай прасторы. Працэс тэрытарыяльнага планавання які падтрымліваецца тэхналогіямі ГІС спрыяе:

     палепшэнню якасці жыцця насельніцтва;
     эканамічнаму росту;
     аптымальнаму выкарыстанню прасторы.