УКРАІНА

Закон України Про охорону культурної спадщини ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 39, ст.333 ) { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст. 2

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про охорону культурної спадщини ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 39, ст.333 ) { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст. 27 - набуває чинності з 01.01.2002 року