АД ЕЎРАПЕЙСКАГА ПРАСТОРАВАГА ПАРАДКУ ДА ЕЎРАПЕЙСКАЙ ЯКАСЬЦІ ЖЫЦЦЯ