Matera, miasto w jaskini

Matera, miasto w południowych Włoszech, wyróżnia się w Italii szczególną architekturą. Od zewnętrz wszystko wygląda mniej więcej jak zwykle, o ile zwykłym można nazwać którekolwiek ze starych włoskich miast. Budynki wypełniające miasto nie są jednak zwykłymi bryłami, wybudowanymi od fundamentów po dach. W Materze ludzie zrobili fasady i sklepienia, ale właściwe pomieszczenia są na ogół wydrążone w miękkiej, wapiennej skale. Góra, na której powstało Sassi, czyli stara część miasta, jest podziurawiona jak szwajcarski ser. Ulice wyższego poziomu często poprowadzone są po „dachach” domów znajdujących się niżej. Materę oficjalnie założyli Rzymianie w III, jednak przynajmniej część jaskiń była używana już wieki wcześniej. System naturalnych i sztucznych jaskiń jest naprawdę stary – uważa się, że obszar obecnego miasta był zamieszkiwany od paleolitu. Od XVIII wieku miasto rzechodziło jednak pogłębiający się kryzys. Liczba ludności rosła, ale nie przybywało pól uprawnych ani miejsca pod zabudowę. Wiele starych cystern, przez wieki gromadzących deszczówkę zamieniono na domy. W rezultacie problemem stał się dostęp do wody. Przeludnione jaskinie, zamieszkiwane przez zwierzęta i ludzi stały się tak niesprzyjającym miejscem do życia, że śmiertelność wśród niemowląt jeszcze na początku XX wieku szacowano na przeszło 40%. W latach 50. XX przeprowadzono wielką akcję przymusowych przesiedleń, zmuszając mieszkańców do porzucenia jaskiń.

http://www.casacava.it/tour/build/virtualtour.html