Польшча

Асушэнне канструкцый гістарычных будынкаў

Найбольшай праблемаю аднаўлення гістарычных будынкаў, за звычай ёсць падмоклыя фундаменты і муры. Прыкладам выкарыстання новых і эфектыўных метадаў асушэння прадстаўлены замак ў Любліне

Jak myśleć o rewitalizacji miast?

Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna być kompleksowa – łączyć działania o różnorodnym charakterze – i skoncentrowana na najbardziej zdegradowanych obszarach. Musi opierać się na współpracy i uporządkowanych działaniach różnych podmiotów oraz być prowadzona w ścisłym partnerstwie z lokalną społecznością. Na kwestie te zwracał uwagę wiceminister Paweł Orłowski podczas zorganizowanej w Wałbrzychu debaty, będącej częścią akcji „Pracownia Miast”.

Tenczyn – plany zabezpieczenia ruin zamku w 2016 roku

Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na zabezpieczenie zamku Tenczyna Planowane prace skupiają się głównie w rejonie zamku górnego. Na zamku dolnym mają objąć Barbakan i Basztę Grunwaldzką.